Historia Kijowa w pigułce

Historia Kijowa rozpoczyna się w V wieku, kiedy na te tereny przybyli Waregowie. Są oni uważany za założycieli dzisiejszej stolicy Ukrainy, a sama nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od imienia Kij, które nosił pierwszy książę ruski. W późniejszych wiekach miasto niejednokrotnie poważnie ucierpiało w wyniku działań wojennych i zostało zniszczone w czasie II wojny światowej. Jednak dzięki staraniom okolicznej ludności udało się je odbudować do lat 50 XX wieku, a w drugiej połowie XX wieku cieszyło się już dobrze rozwiniętym życiem gospodarczym. Dziś Kijów wielu turystom kojarzy się z centrum prawosławia i jednym z najpiękniejszych miast w całej Europie. Ciekawostką jest fakt, że blisko 1000 lat temu Kijów uzyskał tytuł „matki miast Rusi”.

Początki miasta Kijowa

Historia Kijowa zaczyna się w V wieku, natomiast w VII stuleciu istniał tutaj gród Polan, który dość szybko i prężnie rozwijał się, czemu sprzyjało położenie na ważnych szlakach handlowych i komunikacyjnych. To właśnie w tym okresie Kijów został stolicą Rusi Kijowskiej i swoim zasięgiem obejmował ziemie od Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego aż po dorzecze Oki i Wołgi.

W późniejszych wiekach miasto rozwijało się równie prężnie, a świetlany okres przypadł na XI wiek, kiedy to stało się głównym centrum prawosławia i miastem uważanym za jedno z najbogatszych w całej Europie. Wynikało to m.in. z utrzymywania stosunków handlowych z Bizancjum, Azją, Kaukazem i Starym Kontynentem. Dzięki temu Kijów rozwijał się bardzo szybko jeśli chodzi o rzemieślnictwo, architekturę, kulturę oraz sztukę. To właśnie ten czas w dziejach Kijowa uważany jest za moment gdy miasto wypiękniało i zachwycało architekturą. Zostało to zniszczone na początku XIII wieku, kiedy Kijów najechali Tatarzy. W

niedługi czas potem Kijów stał się częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego i był ważnym miastem gospodarczym i kulturalnym, a pod koniec XV wieku uzyskał prawa miejskie.

Polskie miasto Kijów

W historii Kijowa przełomowym rokiem okazał się rok 1569, kiedy to miasto znalazło się w granicach państwa polskiego – na mocy postanowień Unii Lubelskiej. Nie trwało to jednak długo, ponieważ już w drugiej połowie XVII wieku znów Kijów znów był miastem rosyjskim – aż do 1919 roku, gdy został zdobyty przez wojska Józefa Piłsudskiego. Następnie Kijów wszedł w skład Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, natomiast po rozpadzie Związku Radzieckiego stał się stolicą niepodległego Państwa Ukraińskiego.

W ostatnich latach poprzez polityczne działania Kijów kojarzy się przede wszystkim z walką w obronie demokracji i suwerenności narodu ukraińskiego. Wielu Polakom kojarzy się też z piękną i bogatą, choć trudną historią – w tym m.in. z Euromajdanem, czyli falą protestów w obronie demokracji. W 2004 i 2005 roku rozgrywały się tutaj wydarzenia związane z protestem i tzw. Pomarańczową Rewolucją, natomiast od listopada 2013 roku do lutego 2014 roku na placu była organizowana fala protestów w związku z walką o wolność, nazywana „Ukraińską Wiosną”.

Kijów – „Matki Miast Rusi”

Kijów, nazywany też „Rosyjskim Kijowem” ponad 1000 lat temu uzyskał tytuł „Matki Miast Rusi”. Jego historia jest bardzo długa, ponieważ na przestrzeni wieków stolica Ukrainy znajdowała się pod rządami nie tylko Polaków, Litwinów czy Tatarów, ale też Mongołów i była zajęta przez Armię Krajową oraz okupowana przez nazistów.

Na początku istnienia miasta większość mieszkańców stanowili Rosjanie, a w czasie II wojny światowej, kiedy miasto zostało zdobyte przez Niemców – w trakcie bitwy o Kijów w 1941 roku – stworzono tutaj obóz koncentracyjny „Konzentrationslager Syrez”.

Po zakończeniu II wojny światowej Kijów stał się istotnym ośrodkiem przemysłowym i naukowym, a od 1991 roku także stolicą niepodległej Ukrainy. 

Obecnie Kijów kojarzy są z centrum prawosławia. Znajdują się tutaj najstarsze sobory i ławry, do których każdego roku pielgrzymują rzesze wiernych. W Kijowie znajduje się też wyspa o nazwie Muromiec, z terenami zielonymi, nazywanymi „Parkiem Przyjaźni Narodów”.

1920 1280 O!Ukraina