Regulamin

Regulamin

§ 1 Wstęp – Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://o-ukraina.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

2.Właścicielem sklepu O-Ukraina.pl jest firma Sting Global Sp. z o.o., Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce, Polska, NIP: 9592047157; KRS 0000929024, zwana dalej „Administratorem”.

3.Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie i klikając przy wypełnieniu formularza zamówienia przycisk akceptacji Regulaminu Sklepu staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4.Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

5.Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.

6. Administratorem Danych osobowych jest firma Sting Global Sp. z o.o., Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce; NIP: 9592047157; KRS 0000929024.

7.Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.

8.Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

9.Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług lub dostawy towarów określonych w Regulaminie.

10.Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić bezpieczeństwo.

§ 2 Zakres usług

1.Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna produktów fizycznych i elektronicznych.

2.Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Administratora.

§ 3 Aspekty techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,
  2. Pamięć RAM – 512 MB,
  3. System operacyjny –Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X;
  4. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,
 2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika strony Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.
 5. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
 6. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 7. Sklep informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Sklep może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 8. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
  3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 9. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu ;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu ;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. Pliki cookies analityczne;
 10. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.

§ 4 Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Sklep przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 11:00-17:30.
 4. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres korespondencyjny
  3. Adres e-mail
 6. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 7. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 9. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:
  1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z danymi do dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego, (w przypadku wybrania takiej opcji zapłaty przez Użytkownika ), przesyłane jest w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika, pocztą elektroniczna na adres Użytkownika podany przy wypełnieniu formularza.
  2. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 10. Użytkownik i Sklep każdorazowo związani są ceną i warunkami sprzedaży Produktu obowiązującymi w chwili złożenia na niego zamówienia.
 11. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  1. zwykły przelew – przedpłata;
  2. płatności internetowe PayU SA;
  3. przesyłka za pobraniem;
 12. Operatorem kart płatniczych i szybkich płatności jest PayU SA;
 13. Jeśli formą płatności jest przedpłata (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), Użytkownik (klient) jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie uznane za odwołane (niezłożone) bez uprzedniego informowania klienta.
 14. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem paczkomatów InPost bądź kurierem InPost – zgodnie z ceną podaną w koszyku zakupowym.
 15. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej.
 16. Koszt wysyłki związany jest z kodem pocztowym; krajem, do którego realizowana jest wysyłka.
 17. Deklarowany przeciętny czas dostawy zakupionych produktów w kraju wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia .
 18. Wraz z Produktem wysyłany jest dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  1. Imię i nazwisko/firmę,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm),
  4. Numer zamówienia,
  5. Adres korespondencyjny
 19. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 20. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) , Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2.W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres wydawnictwo@sting.pl informacji o zamiarze dokonania zwrotu nie później niż 14 dnia od momentu otrzymania produktu. Po przesłaniu informacji Użytkownik otrzyma instrukcję dokonania zwrotu.

3.W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Sklep. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. kopii faktury VAT , paragonu, potwierdzenia zapłaty/ odbioru towaru).

5.Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

6.Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, w ciągu 14 dni.

§ 6 Reklamacje

1.W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową, Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2.Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres wydawnictwo@sting.pl lub listownie na adres Administratora Sklepu.

3.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

4.Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać wymiany produktu. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5.Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

7.Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

8.W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

9.Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.

3.Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.

4.W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

5.Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja sklepu. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.